Klimatdebatt – Hagainitiativets VDar i GP idag

Hej,

Hagainitiativets VDar skriver i debbattartikel i Göteborgsposten idag:

Högt satta mål i klimatpolitiken stimulerar innovationstakten, reducerar kostnader och stärker våra varumärken och konkurrenskraft. Vi välkomnar regeringens nya klimatmål. Nu behövs konkreta beslut, skriver representanter för Hagainitiativet.

Vi i Hagainitiativet efterlyser mer ambitiösa mål för klimatpolitiken. Vi konstaterar att forskningen allt tydligare pekar på att klimatpolitiken i Sverige och jämförbara länder behöver riktas in mot utsläpp nära noll till år 2030, om världen ska klara målet att begränsa uppvärmning till så långt under två grader som möjligt. Då skapas en miljö som underlättar för företag att gå före, samtidigt som Sverige kan stimulera andra länder att följa efter. – See more at: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2859454-hoj-klimatmalen-rejalt-det-gynnar-foretagen#sthash.6CIsJRte.dpuf

HKScan Sweden har varit medlem i Hagainitiativet sedan 2012, du kan läsa mer om Hagainitiativet här

Kommentera