Mer svensk forskning höjer vår djurvälfärd

Rapport från Almedalen, Sara Hoff, kommunikationsdirektör

Sveriges Grisföretagare har genomfört en studie för att se hur vi i Sverige ska kunna öka smågrisöverlevnaden men även kunna ta vara på våra suggor på ett bättre djurhälsomässigt sätt.

Under torsdagen anordnade Djurskyddet Sverige ett seminarium i Almedalen där bland annat Sveriges Grisföretagares ordförande Ingemar Olsson och Lotta Berg, professor på Sveriges Lantbruksuniversitet diskuterade möjligheterna och bristerna med studierna kring det omtalade kontrollprogrammet. Deltagarna var eniga om att kortare avvänjningstider kan värna suggorna på ett bättre sätt då dagens smågrisar är större idag än för 35 år sedan, när dagens djuromsorgslag instiftades.

Det rådde även enlighet om att det måste till mer svenska vetenskapliga studier för ökad djurvälfärd i landet. För bättre kunskap och ökad konkurrenskraft av vår djurproduktion behövs politiska stöd för att utveckla egen forskning i Sverige enligt svenska förhållanden. Allt för att ytterligare kunna höja den svenska djurvälfärden.

Det påtalades även att det är viktigt att utveckling och forskning av djurhälsa alltid går i parallell utveckling med klimatförbättring, fortsatt låg antibiotikaanvändning och förbättrad produktivitetet. Allt för att vi ska kunna ha kvar en svensk djurproduktion i Sverige, istället för att konsumtionen av importerat kött ska fortsätta öka.

Kommentera