Sveriges nya livsmedelsstrategi 2016

Rapport från Almedalen, Sara Hoff, kommunikationsdirektör:

Helena Jonsson, ordförande LRF, Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister, Regeringen, Ulf Berg, riksdagsledamot MJU, Moderaterna och Örjan Brinkman, ordförande Sveriges Konsumenter diskuterade vid lunch arbetet med den nationella livsmedelsstrategin som pågår för fullt. Intresset för matens ursprung är starkt och växande samtidigt är det viktigt att vi fortsätter utveckla en produktion i Sverige som ger bra mat till alla. Självförsörjningsgraden av egenodlade livsmedel är viktigt, men lika viktigt är det anatomiska ansvaret av varje djur så vi lönsamt kan exportera till konsumentgrupper utanför Sverige om detta ger mervärde.

Märkning av livsmedel tydliggör konsumenternas val av ursprung av produkter i butik. En frivillig märkning som har gett en positiv utveckling för den svenska köttet och som nu i ett samarbete mellan LRF, LI och Svensk Daglivvaruhandel ska utökas till alla svenska livmedel.

Utöver export är den svenska turisnäringen en viktig gren för vår livsmedelsproduktion. Ca 20 miljoner turister besöker vårt land årligen. Årligen ger besöksnäringen Sverige 260 miljoner kr varav 34 miljoner från mat.

Kommentera