Studiebesök på Gotlands slagteri

Rapport från Almedalen, Sara Hoff, kommunikationsdirektör

Stockholms butikskött tillsammans med HKScan äger produktionsanläggningen i Visby som har ca 200 gotlänska djurgårdar knutna tills sig. På anläggningen arbetar ca 130 medarbetare och ytterligare 70 anställda finns i Stockholm på Stockholms butikskött. Igår morse på Almedalen Svenskt Kött hade ett samarrangemang med Gotlands slagteriför att visa produktionen för att ge speciellt inbjudna politiker och politiskt sakkunniga. Allt för att ge en korrekt bild av svensk köttproduktion, men även för att tala om möjligheterna för det svenska köttet. Representanter från HKScan var Torbjörn Lithell, inköpsdirektör HKScan och Sara Hoff, kommunikationsdirektör.

– Jag fick många positiva reaktioner på hur fin produktionen var och intresset för det svenska köttet är stort bland våra politiker och sakkunniga. Jag uppskattar att det var totalt ca 30-tal personer som besökte anläggningen, återberättar Sara.

Under besöket berättade Maria Forshufvud, vd Svenskt Kött, bland annat om den positiva trend som vi ser på marknaden, där nu 7 av 10 konsumenter alltid tittar var köttet kommer ifrån. Ursprung och svenska mervärden växer sig stakare. En anledning är att vi i Sverige har uppfödningssystem som ger friskare djur och vi har därmed också en fortsatt mycket låg antibiotikaanvändning.

Kommentera