HKScan på Hagainitiativet

Rapport från Almedalen, Sara Hoff, kommunikationsdirektör:

Hagainitiativet vill visa att näringslivet är en del av lösningen i klimatomställningen. Det är viktigt att svenska företag tar sitt samhällsansvar och det är de också beredda att göra, bara politikerna kan ge långsiktiga riktlinjer vart. Det konstaterades i debatten där HKScans skandinaviendirektör Göran Holm deltog tillsammans med vd-arna i övriga medlemsföretag och Åsa Westlund, riksdagsledamot (S) och Johan Hultberg, riksdagsledamot (M) att det finns många förbättringsområden. Moderator för dagen var Nina Ekelund, programdirektör för Hagainitiativet.

Hagainitiativet har en nollvision till 20130. En vision som är svårare för viss typ av företag än andra. Här ska alla företag i Sverige ses som en gemensam enhet, där några måste få lov att släppa ut lite, för att andra företag överhuvudtaget ska kunna existera. Det finns även de företag som kommer ge klimatsänkor.

Vi måste hela tiden vara medvetna om att det finns planetära gränser för hur mycket det svenska näringslivet kan släppa ut och här har vi som företag ett ansvar. Transport är fortfarande en mycket stor andel av klimatutsläppen i Sverige, ca 35 procent. Här tror företagen att bättre logistiklösningar och planering samt teknikutveckling kommer ge många positiva utvecklingsområden i framtiden. Företag bad politikerna sätta klimatmålen, men ville sedan att det skulle överlåtas om transport ska ske på land, luft eller vatten till industrin. Konkurrens kommer driva utvecklingen på bästa sätt.

För HKScan sker mycket av klimatutsläppen i den totala produktionskedjan i primärproduktionen, dvs på de svenska gårdarna. Här jobbar HKScan nu aktiv till exempel med utveckling av foder. Enbart certifierad soja är ett beslut som gett positiv effekt, men det ske även andra satsningar inom foder för primärproduktion. Ett annat positivt exempel är Svensk Rapsgris, där vissa gårdar nu odlar allt foder på den egna gården och importerad soja har kunnat tas bort helt. Andra viktiga delar i klimatavtrycket är matsvinn, utveckling förpackningar, övergång till fjärrvärme och bioånga på produktionsanläggningarna, fokus reducering av energi och vattenanvändning samt ansvar att så mycket som möjligt av djuret går till livsmedel.

Kommentera