Ekologisk mat det självklara valet?

Rapport från Almedalen, Sara Hoff, kommunikationsdirektör:

Harald Rydén, Fazer, Thomas Eriksson Menigo, Staffan Carlberg, Krav och Maja Brännvall, politiskt sakkunnig Näringsdepartimentet resonerade om andelen ekologiska livsmedel alltid är svaret på en hållbar framtid.

Maja berättade om den nya myndighet som bildas 1 september 2015 för att ge nationellt upphandlingsstöd till kommunerna. Ett beslut som också bekräftats tidigare av civilminister Ardalan Shekarabi. Att öka andelen ekologisk produktion är en del i den livsmedelsstrategi som just nu håller på att utarbetas i Sverige och som kommer presenteras våren 2016. Två andra viktiga områden i denna strategi är hur Sverige totalt sett ska kunna öka produktionen av livsmedelsproduktion men också hur vi som land ska kunna öka andelen lönsam export.

För att jobba med sitt klimatavtryck vid offentlig upphandling eller restaurang gäller det, enligt paneldeltagarna, att även fokusera på att jobba med säsongsmässigt samt välja balanserat upplägg och val av rätter. Vid val av kött, välj rätt producerat kött före pris och volym.

Kommentera