Almedalen: Griskött till Kina ger mervärde

Frågan om export av framförallt griskött till den stora och växande asiatiska marknaden har den senaste tiden seglat upp som en viktig fråga även utanför vår bransch. Två tredjedelar av världens handel med griskött sker med Kina och Hongkong och det är framförallt den kinesiska marknaden och deras efterfrågan på delar som har låg eller obefintlig efterfrågan i andra delar av världen – bland annat öron, svansar och fötter – som är i fokus.

Kina är världens näst största importör av livsmedel och världens största konsument av griskött. Men Kinas gränser är stängda för svenskt kött och nu ökar kraven på intensifierade förhandlingar för ett avskaffande av nuvarande handelshinder. För svenska producenter skulle ett handelsavtal kunna innebära ett tillskott på uppskattningsvis 100 Mkr per år.

Den 1 juli arrangerar HKScan därför ett framåtblickande samtal i Almedalen där framtiden för svensk köttproduktion diskuteras. Deltagare är bland andra ledande ungdomspolitiker från sex riksdagspartier, Magnus Nikkarinen, Sveriges lantbruksattaché i Peking 2014, LRF:s miljö- och klimatexpert Hilda Runsten samt HKScans affärsstrateg Magnus Sjöholm.

Vi ser fram emot ett seminarium där ungdomspolitiker, branschexperter och Kinakännare diskuterar frågor som:

  • Hur ser de framtida villkoren och möjligheterna ut för svensk köttproduktion?
  • Vad innebär ett exportgodkännande av kött till Kina för svenska djurproducenter, en levande landsbygd och Sveriges framtida arbetsmarknad?
  • På vilket sätt kan politiker, myndigheter, statsmakt och näringsliv samverka på bästa sätt?
  • Hur kan mer svenskt kött på asiatiska tallrikar bidra till att hantera klimatutmaningarna?

Välkomna till Sävesalen, Gotlands museum, Mellangatan 19, den 1 juli klockan 10.30-11.30!

Kommentera