Soja, WWF infographic

WWF har publicerat en infographic om soja som används som fodermedel, både kor, grisar, kycklingar och odlad fisk får soja i sitt foder. Hur mycket som används varierar mellan olika länder och priset på soja. Sojaproduktionen har tiodubblats de senaste 50 åren och beräknas fortsätta att öka, därför är det mycket viktigt att sojan produceras på ett ansvarsfullt sätt där hänsyn tas till miljö och sociala förhållanden.

HKScan Sweden har därför, som jag tidigare berättat om, anslutit sig till Svenska sojadialogen och säkerställer att all soja är ansvarsfullt producerad från och med 2015. Med ansvarsfullt producerad menar vi att sojan är tredjepartcertifierad enligt en standard, t.ex. RTRS eller ProTerra. Certifieringen bidrar till att förhindra förlust av biologisk mångfald, oansvarig användning av giftiga bekämpningsmedel, exploatering av mark som tillhör lokal- eller ursprungsbefolkningar samt säkerställer säkra och bra arbetsförhållanden på sojaplantagen. Genom att ställa krav på certifierad soja säkerställs att den odlats utan exploatering av unika naturområden, som Atlantregnskogen, Cerrado, Chaco eller Amazonas.

WWF vill genom sin infographic informera om sojaanvändnining och uppmana företag att säkerställa ansvarsfullt producerad soja. Vi på HKScan Sweden är stolta över att redan nu kunna säkerställa detta till våra konsumenter, för alla våra produkter.

HKScan koncernen kommer att säkerställa att all soja som används är ansvarsfullt producerad till slutet av 2018, det gäller med andra ord produkter som tillverkas och säljs i Finland, Baltikum och Danmark.

Här hittar du WWFs infographic.

Kommentera