Inga föroreningar i produkter från HKScan

Livsmedelsverket har i sina kontroller hittat små stänk av föroreningar i det första kontrollsteget i slaktprocessen av boskap. Det finns absolut ingen risk att några föroreningar skulle ha kommit ut till konsument.

HKScan i Linköping har mycket väl utvecklade rutiner och kontrollprogram i flera steg för att eventuella föroreningar ska elimineras helt i produktionsprocessen av nötkött.

Omfattande kontrollprocesser och provtagning från slakt till slutprodukt gör att vi med säkerhet kan säga att Livsmedelsverkets oro om att förorenade produkter skulle hamnat hos konsument helt saknar grund.

Vid ytterligare frågor från media vänligen ring Annelie Lundell, kvalitetsdirektör HKScan Sweden, tfn: 0511-251 94.

Kommentera