Hälsa, mat och hållbarhet i Almedalen

De tre områdena mat, hälsa och hållbarhet är tätt sammanvävda och den kopplingen har fått mycket uppmärksamhet den senaste tiden. Världen står idag inför stora utmaningar eftersom befolkningen beräknas öka med två miljarder till år 2050 och kombinerat med en växande medelklass innebär det att matproduktionen behöver öka med 50 procent. Till 2050 måste vi producera lika mycket mat som vi totalt sett har producerat på jorden de senaste 8 000 åren. Maten står idag för 25 procent av de totala växthusgasutsläppen, de globala utsläppen måste minskas radikalt för att det inte ska få förödande konsekvenser för vår planet och för vår välfärd. Livsstilssjukdomar som diabetes, fetma, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar har ökat kraftigt i västvärlden och nu drabbas även befolkningen i låginkomstländer som får det bättre ställt, detta beror till stor del på kosten. För att lösa problemet med livsmedelsförsörjning, hälsa och hållbarhet behöver vi arbeta med alla tre områden tillsammans, ta fram hälsosam mat och dieter som är hållbart producerade.  

HKScan Swedens VD Göran Holm på Hagaseminariet i Almedalen

 

Kopplingen mellan mat, hälsa och hållbarhet har diskuterats under flera seminarier i Almedalen och HKScan Sweden har deltagit i debatten. För att tillgodose behovet av mat utan att tära mer på jordens resurser måste vi globalt göra en rad åtgärder; minska matsvinnet som idag är 30 procent, planera markanvändningen efter mest lämplig gröda, utveckla teknik, minska avskogning och gå över till mer fossilfritt. Köttkonsumtionen är en fråga som tas upp i det här sammanhanget eftersom det har en hög klimatpåverkan, de flesta är överens om att vi i västvärlden bör konsumera mindre kött framöver för att ge utrymme för den ökande konsumtionen i utvecklingsländer. HKScan Sweden förespråkar en hälsosam och allsidig kost och att när man äter kött väljer ett kött som är bra producerat med tanke på miljö och djuromsorg. Svenskt kött är ett exempel på god produktion med hög djuromsorg, lägre klimatpåverkan och antibiotika används endast som behandlingsmetod vid sjukdom. Vill man äta ett kött som är mer hälsomässigt så har vi vår Rapsgris med högre andel fleromättade fettsyror.

Kommentera