WWF granskar ansvar för soja

Världsnaturfonden (WWF) har granskat Europeiska företags åtagande för ansvarsfullt producerad soja och HKScan Sweden ligger i topp i vår kategori. Resultatet presenterades på Round Table on Responsible Soy (RTRS) konferens in Foz do Iguaçu, Brasilien, där jag deltog som representant för HKScan.

I ett blogginlägg för en dryg månad sedan berättade jag att HKScan Sweden har beslutat att säkerställa att minst 60 procent av den soja som används i djurfoder ska vara ansvarsfullt producerad i år och år 2015 till 100 procent. Därför känns det positivt att redan nu få ett bevis på att vårt arbete går i rätt riktning.

WWF verkar för att företag ska köpa ansvarsfullt producerad soja för att förbättra sojaproduktionen socialt och miljömässigt. Avsikten med det Soy report card som har skickats till företagen och sedan sammanställts i en rapport är öka medvetenheten bland företag och konsumenter. I kategorin Kött och ägg ligger HKScan Sweden överst och vi önskar att fler företag snart ska dela platsen med oss.

Den svenska sojadialogen visar sig vara ett effektivt sätt att implementera ansvarsfullt producerad soja på nationell nivå. Samtliga företag som deltar i Sverige rankar sig bra i WWFs undersökning. Liknande initiativ kan också ses i Schweiz och i Nederländerna.

 

Bakgrund:

Soja är en viktig proteinkälla i djurfoder och den globala efterfrågan ökar varje år. Åtagandet att använda ansvarsfullt producerad soja är en viktig del av en hållbar köttproduktion, och ett svar på intressenternas förväntningar på stränga normer för ansvar i hela värdekedjan för kött. En hållbar köttproduktion börjar med en hållbar foderproduktion.

Soja som importeras till Europa kommer vanligtvis från Sydamerika. RTRS fastställer principer, kriterier och tredjepartsrevisioner för att säkerställa att nationella och regionala lagar följs. Det ger en försäkran om bra arbetsvillkor, miljöansvar och sunda jordbruksmetoder.

Kommentera