Svenskt kött fortsatt viktig grund i HKScan

Svenskt kött är en fortsatt viktig grund i vår affär och vi jobbar hårt för att det ska fortsätta vara så. Scan är vårt viktigaste varumärke i Sverige och köttet i dessa produkter kommer alltid från svenska djur som är födda, uppfödda och slaktade i landet. Genom vårt arbete från gård till bord har vi unik kontroll över djuromsorg, miljö och kvalitet. Något många konsumenter uppskattar och prioriterar, men tyvärr inte alla.

HKScan kommer fortsätta ha en bred bas med svenska djurleverantörer och vi har tecknat fortsatt avtal med majoriteten av dem. Totalt berörs cirka 20 gårdar när vi minskar våra volymer, något vi är ledsna för. Vi överger ingen djurleverantör i den här processen utan erbjuder, för de som önskar, att hitta exportkunder till deras kött.

Vi på HKScan ser, trots aktuell situation, en positiv framtid för svensk djurproduktion. Vi jobbar aktivt för att bevara den svenska djurproduktionen. De svenska mervärdena är centrala för oss. Samtidigt har vi som företag ansvar för vår affärsverksamhet och utvecklingen av denna. För att vara en säkert och stabilt företag att jobba hos för våra medarbetare, investera i för våra aktieägare, eller på annat sätt samarbeta med för kunder, djurproducenter med flera, måste vi fokusera på effektivitet och lönsamhet utifrån de marknadsförutsättningar som råder i Sverige. Lönsamhet är en överlevnadsfråga och med rätt volym utifrån vad som efterfrågas kan vi bygga en stabil grund som vi kan växa ifrån.

För att skapa en fortsatt positiv utveckling i hela kedjan från djurproducent till konsument förbättrar och lanserar vi löpande nya goda och attraktiva produkter till våra kunder, konsumenter, restauranger, gatukök med flera. Ett exempel är svensk Rapsgris och andra produktnyheter presenteras snart inför den stundande grillsäsongen såsom årets kryddiga korv. Det är i butik som konsumenten väljer vilken produkt som man bedömer mest prisvärd och vilka mervärden man vill prioritera och betala för. Mervärden som vi arbetar fortlöpande med att få ut, men konkurrensen om konsumenternas uppmärksamhet och val på middagsbordet är hårt.

Utöver vår dialog till konsumenterna arbetar vi sedan ett år tillbaka med en ny samarbetsmodell med utvalda djurproducenter i syfte att tillsammans skapa hållbar tillväxt och stabil lönsamhet. Vi har även flera långsiktiga samarbeten med våra kunder bl. a de stora handelskedjorna. Samtidigt ser vi hela tiden över vår egen produktion för att anpassa våra kostnader och verksamhet efter den verklighet vi lever i genom att jobba med ständiga förbättringar.

Åter igen, Scan är vårt viktigaste varumärke med 100 procent svensk köttråvara och är grunden i vår svenska verksamhet. Vi tror att genom fortsatt nära samarbete med myndigheter, regering, branschorganisationer, kunder med flera kommer vi skapa nya förutsättningar för en stabil och stark svenskt djurproduktion i framtiden. Kunskapen, traditionen och viljan finns.

Kommentera