HKScan miljösatsar

HKScan fjärrvärmesatsar i klimatkommunen Kristianstad. Företaget sparar både pengar och miljö i Kristianstad, när anläggningen nu går över från gasoleldning till fjärrvärme.

– Det här är ytterligare ett viktigt steg mot att göra Kristianstad till en fossilbränslefri kommun, säger Kristianstads kommuns klimatstrateg Lennart Erfors.

 Kring Scans anläggning på Vilan i Kristianstad håller fjärrvärmeledningar på att grävas ner. I början av november släcks gasolpannorna och Allöverkets fjärrvärme börjar ledas in i slakteriet.

Miljöinvestering
– Att gå över till förnyelsebar energi är en naturlig del av HKScans miljöstrategi för att minska klimatpåverkan, men det är också en god ekonomisk investering. Vårt företag har tidigare gjort liknande investering i Linköping och ser även över våra övriga anläggningar. I Kristianstad räknar vi med att kunna sänka vår klimatpåverkan med ca 2 700 ton koldioxid årligen, säger platschefen Fredrik Jönsson.

För det kommunala bolaget C4 Energi innebär det nya kontraktet med HKScan en ännu större produktion och försäljning av grön el och fjärrvärme.

Motsvarar 650 villor
– HKScan blir en av våra största fjärrvärmekunder, med en energiförbrukning som motsvarar ungefär 650 normalvillor om året, säger Göran Thessén, VD för C4 Energi, C4 Elnät och Kristianstad Biogas AB.

Fjärrvärmen produceras med hjälp av biobränsle och en mindre del biogas. Sedan tidigare har HKScan utvecklat värmeåtervinning ur den interna processen, som idag svarar för omkring hälften av anläggningens totala energiförbrukning för uppvärmning av vatten. Kretsloppet sluts allt tydligare samman för företaget.

Avfall blir bränsle
– Det är fantastiskt roligt att HKScan tar det här steget och vi hoppas att fler industrier ska följa efter, säger klimatstrateg Lennart Erfors.

Han beräknar att HKScans övergång till fjärrvärme i ett slag minskar det totala koldioxidutsläppet i Kristianstad med en procent. Samtidigt konstaterar han att mer än hälften av utsläppen från fossila bränslen i Kristianstad kommer från transporter och ser att ännu större effekter kan uppnås om fler använder det biogasbränsle som i Kristianstad produceras av slakteriavfall från HKScan, av gödsel från lantbruket och av hushållens organiska avfall.

Kommunalrådet Pierre Månsson (FP) välkomnar beskedet om HKScans fjärrvärmesatsning.

– HKScan är ett viktigt företag och en stor arbetsgivare i Kristianstads kommun. Vi för en god dialog och försöker från kommunens sida att skapa bästa möjliga förutsättningar. Det här är ett positivt exempel på att våra samtal leder till resultat som gagnar alla parter, säger Pierre Månsson.

 

 

Korta fakta om fjärrvärmesatsningen i Kristianstad

  • HKScan Kristianstads totala energiförbrukning för uppvärmning av vatten är ca 23 500 MWh/år
  • Fjärrvärmen bidrar med 11 000 MWh/år, övrigt hämtas från egen värmeåtervinning på anläggningen.
  • 11 000 MWh motsvarar ca 2 700 ton koldioxid från gasol/år.
  • Det totala utsläppet av koldioxid per år i Kristianstad är ca 273 000 ton.
  • Ledningar i dimensionen DN 200 kopplas på från Långebrogatan.
  • Växlaren är dimensionerad för 6MW, väger ca 3,5 ton och har dimensionerna 3,4 x 2,1 x 2,0 m.
  • C4 Energi utför en del helgarbeten för att inte störa produktionen.
  • Fjärrvärmen tas i drift i november.

Vid mediefrågor var god kontakta:
Lennart Erfors, klimatstrateg, Kristianstads kommun, 0733-13 61 60
Pierre Månsson, kommunalråd, Kristianstads kommun, 0733- 13 64 13
Göran Thessén, VD, C4 Energi, 0733-73 75 01
Fredrik Jönsson, platschef Kristianstad, HKScan Sweden, 0702-21 50 02

Kommentera