Skånsk gård spärrad pga kloramfenikol

Livsmedelsverket har hittat låga halter av kloramfenikol i grisar på en gård i Skåne. Vi har en hög livsmedelssäkerhet i Sverige, därför är denna typ av antibiotika är förbjuden i livsmedelsproduktionen här och övriga EU, men däremot vanlig i andra delar av världen.

Med nuvarande kunskap om halterna bedömer Livsmedelsverket sannolikheten för att det skulle vara hälsofarligt att äta grisköttet som mycket låg.

Fynden av antibiotikasubstansen kloramfenikol i grisar gjordes inom Livsmedelsverkets återkommande kontroll av bland annat läkemedelsrester i griskött på gård och slakteri. Kloramfenikol är förbjudet att ge till djur som ska användas som livsmedel.

Jordbruksverket har spärrat den aktuella gården, vilket betyder att grisar från den gården inte får flyttas eller skickas till slakt. Köttet från grisar som levererats innan gården spärrades har sålts i butik. Gården är en leverantör till flera svenska slakterier. Det är oklart om det köttet innehåller kloramfenikol.

Jordbruksverket och länsstyrelsen tar nu reda på om ämnet finns i grisar på andra gårdar. Jordbruksverket undersöker tillsammans med SVA hur grisarna fått i sig ämnet. En teori är att det kommer från foder. Den aktuella djurleverantören är inte misstänkt för något brott.

Vi litar på de svenska myndigheters professionella bedömning inom området och följer de rekommendationer som ges.

Kommentera