Livsmedelssäkerhet och varierad kost…

För oss på HKScan Sverige är mycket hög livsmedelssäkerhet en prioriterad fråga! Vi följer kontinuerligt all forskning för att förbättra våra produkter, förpackningar och produktion. Frågan om bisfenol A (BFA) rörande konservprodukter är ett av många viktigt område för oss.

På insidan av våra konservburkar från Bullens finns en plastfilm som skyddar korvarna från att komma i kontakt med burkens metall.  I denna plast förekommer BFA. Enligt EUs livsmedelsmyndighet EFSA är korvar från våra burkar säkra att konsumera ur livsmedelssynpunkt, något de kommit fram till efter noggrann och frekvent uppdaterad forskning sedan 1984. Inom (EFSA) finns 10 expertkommittéer och till dessa knyts ländernas främsta experter inom området. Arbetet med att bedöma BFA har involverat myndigheterna i alla medlemsländerna och som svensk expert i den vetenskapliga kommittén har en forskare på svenska Livsmedelsverket deltagit. EFSAs expertkommittéer har tagit fram ett tolerabelt gränsvärde för daglig konsumtion på 50 mg per kg kroppsvikt.

Det är viktigt att äta varierad kost för att må bra. Bullens gränsvärde för BFA är 30 mg per kg korv enligt rapport i dagens artikel i DN. Konkret innebär detta att, om du väger 50 kg, måste du äta 83 kg Bullens korv per dag för att komma upp till det aktuella tolerabla dagliga intaget av BFA. Gränsvärde som är satt av EUs livsmedelsmyndighet EFSA, där Livsmedelsverket medverkat.

Vi tar all forskning på största allvar och fortsätter hela tiden hitta alternativa lösningar. Livsmedelssäkerhet är alltid prioriterad fråga. Debatten om BFA rör konservprodukter.

Läs även pressmeddelande från LI >>

 

 

Kommentera