Klimatbokslut 2011

Nu har Hagainitiativets Klimatbokslut för 2011 publicerats, där Scan är en av medlemmarna. I Klimatbokslutet redovisas Hagaföretagens resultat och i Beräkningsgrunden återfinns hur beräkningarna har genomförts. Scan har sedan 2003 minskat sina utsläpp med 28 %, vårt mål är att minska utsläppen med 50 % till 2020.

Det är spännande att vi med företagens olika verksamhetsområden gör en gemensam redovisning och förhoppningen är att fler företag ska ta efter.

Klimatbokslut och Beräkningsgrund finns här, i Klimatbokslutet hittar du mer information om hur Scan har minskat sina utsläpp och hur vi kommer att fortsätta arbeta för att nå våra mål.

Kommentera