Utökat återtag av köttfärs

Livsmedelsverket har utökat det återtag som gjordes i söndags (COOP) till följd av att Scan i sitt egenkontrollsprogram upptäckte ett paket nötfärs producerat 22 maj med påvisad förekomst av salmonella. Återtaget omfattar nu även Scan nötfärs 1 kg och Scan blandfärs 1 kg daterat 22 maj. Utökningen sker som en säkerhetsåtgärd och företaget väljer att kalla tillbaka allt som är producerat på samma linje. Inga nya provresultat har påvisat förekomst av salmonella från produktionstillfället. Salmonella dör vid tillagning över 70 grader.

Inköpta förpackningar återlämnas till butiken eller vänligen kontakta Scan Matforum tfn: 020-59 59 77 eller e-post: matforum@scan.se för mer information.

Vid frågor från media kontakta Torbjörn Lithell, kvalitetsdirektör, tfn: 08-725 83 03 eller mig själv Sara Hoff, kommunikationsdirektör, tfn: 044-19 40 25.

12 kommentar på “Utökat återtag av köttfärs

 1. hej
  vilket land kommer köttet ifrån ?

  Restaurangchef Enskede skola
  Helena Dror
  Stockholmsvägen 30
  08 508 16 785

 2. Hej,
  Det är ju ganska sällan svenskt kött innehåller salmonella så man blir lite frågande till ursprunget.

  1. Hej! Vi lever idag i en global värld där vi är många som reser utanför Sveriges gränser reglebundet. Detta medför, utöver trevliga semesterminnen, att vi tar hem smittor till andra människor och djur. Du har rätt i att det är mycket sällsynt att det finns förekomst av salmonella i svenska köttprodukter. Det exempelvis första gången som vi hittat förekomst av salmonella i ett paket svensk köttfärs på vår anläggning i Linköping, som varit i drift i över två år. Men trots att salmonella är ovanligt anser vi det viktigt att fortsätta vår strikta egenkontroll så att vi snabb kan agera om en avvikelse skulle dyka upp och på så sätt värna den höga livsmedelssäkerhet som svensk köttproduktion innebär. Köper du produkter märkt med Scan är det alltid hundra procent svensk råvara.

  1. Hej! Tack för att du köper Scans produkter. Aktuellt återtag gällde enbart 1 kg blandfärs och nötfärs daterat den 22 maj. Nötfärs som är daterad 26 maj är ok.

 3. Hej!

  Är det så att ni packar Coops köttfärs på er anläggning? Är det då så att den innehåller köttråvara från andra länder än Sverige och att man på så sätt smittat den ”svenska köttfärsen” märkt Scan med salmonella?

  1. Hej! Vi packetar allt COOPs konsumentpacketerade kött i Linköping. I vår produktionsprocess särskiljer vi noga köttet som är importerat och svenskt. Just i det här fallet var det svensk råvara som producerats på linjen. Salmonella finns i vår omvärld och på grund av vår globalisering dras smitta även hem till oss. Tyvärr. Det som är betryggande i det här sammanhanget är att vårt kontrollsystem med regelbundna kontroller fungerar och då vi är extra noga med vår livsmedelssäkerhet återkallade vi allt kött som producerats på samma linje, mellan våra städtillfällen, även om vi bara hittat spår av salmonella i ett köttfärspaket. Salmonella dör vid tillagning över 70 grader, varvid vi alltid rekommenterar att tillaga köttfärs innan man äter denna.

  1. Hej! Det är enbart Scan 1 kg blandfärs och 1 kg nötfärs som körts på linje 1 denna dag. 500 gram har producerats på en annan linje den 22 maj och omfattas inte av vårt återtag.

 4. Hej
  vilken sorts salmonella är det? Används samma linje till importerat kött vid andra tillfällen (andra dagar) eller är det kött som hanteras här alltid svenskt?

  1. Hej! Packetering av importerat kött och svenskt kött sker på samma linje i olika produktionsomgångar med noga särskiljning emellan. Städning och rengöring av linjen sker efter avslutad produktionsdag. Det är därför vi valde, vilket också är Livsmedelsverkets rekommendation, att återkalla alla produkter som producerats på samma linje mellan städtillfällena.

Kommentera