Justering vid produktion får i Linköping

TV4 har under eftermiddagen rapporterat felaktigt att Livsmedelsverket utdömt vite till Scans Linköpingsanläggning angående kondens. Detta ärende är sedan tidigare avklarat och åtgärdat.

Scan AB har däremot fått signal om att det finns risk för ett nytt vitesföreläggande angående vår hantering kring produktion får, där reglerna säger att alla organ ska presenteras för besiktning på djur som är äldre än 12 månader. Det nya eventuella vitesföreläggandet gäller att juver från får inte presenteras för besiktning efter slakt vid anläggningen i Linköping. En process som idag är likartad på svenska slakterier. Hanteringen påverkar inte vår djuromsorg då momentet som påpekas ej sker på levande djur.

Inte heller vår produktion av lamm påverkas av det eventuella vitesföreläggandet utan ärendet gäller enbart får. Vi har fram till 31 maj på sig att åtgärda bristerna som påpekats innan vitesföreläggande utdöms, vilket också kommer ske.

Kommentera