Prishöjningar avgör framtiden för svenskt kött

Prishöjningar avgör framtiden för svenskt kött

Dagens gästbloggare: Magnus Lindholm, vice VD Scan AB

Vi befinner oss i en kritisk situation och jag är bekymrad över framtiden för svenskt kött. Vi har en primärproduktion på exempelvis gris som minskat med 10 procent. Denna trend vi ser på samtliga djurslag. Nuvarande situation gör att Scan avser att höja priserna till kund och konsument för att kunna behålla en god utveckling och kompensation för våra djurleverantörers merkostnader.

Konsumtionen av kött ökar i Sverige och det är marknadsledaren, importen, som ökar mest. Idag är cirka 50 % nöt, 65 % lamm och 35 % gris och fågel import. Anledningen till att importkött ökar är bland annat den starka svenska kronan som gör det prisvärt för kunder att använda utländsk råvara istället för svensk till bland annat EMV-produktion. En tuff utmaning för oss att ta tag i nu när prisgapet mellan svenskt och utländskt kött ökar ytterligare på grund av ökade inköpspriser. EMV är bra för de svenska konsumenterna som prispress, men för att få utveckling på kött- och charkmarknaden behövs även ett starkt varumärke; Scan!

Vi är dessutom många som vill fortsätta ha en levande svenskt landsbygd som värnar arbetstillfällen i små orter runt om i landet både i primär- och livmedelsproduktionen. Scan påverkar och säkerställer genom sin storlek en fortsatt svensk uppfödning med hög djurvälfärd, att det svenska landskapet behåller sin öppna karaktär genom betande djur i kombination med goda smakupplevelser och hög livsmedelssäkerhet.

Men det räcker inte att bara höja priserna och så är allting löst. Så enkelt är det inte! Scan måste också säkerställa att våra produkter efterfrågas och köps i butik, i skolköken, på restaurangerna eller vid gatuköken. Därför genomför vi även ett antal större marknadssatsningar. Om två veckor lanseras Scan Rapsgris på restaurangmarknaden och efter sommaren till konsument, vårt nya nötköttssortiment Scan Omsorgsfullt Utvalt finns redan i din butik, vi lanserar även flera nya grillnyheter och planerar redan nytt till julsortimentet. För att säkra tillväxten i primärproduktionen tittar vi på en ny affärsmodell tillsammans med utvalda djurleverantörer för att skapa nysatsning och öka den volym som är helt avgörande för vår framtida svenska verksamhet och för varumärket Scan.

6 kommentar på “Prishöjningar avgör framtiden för svenskt kött

 1. ”Allt tuffare konkurrens från importerat kött” bemöter man alltså med prishöjningar på de egna, inhemska produkterna. Givetvis blir det ett tapp i marknadsandelar. Tydligen har man räknat ut att vinsten blir högre, ändå. Detta inrymmer knappast att köttproducenterna får bättre betalt från Scan. Allt snack om att stärka gul-o-blå köttprucenter är bara – snack.

  1. Svar från Magnus Lindholm: Om vi vill ha en svensk primärproduktion i framtiden behöver våra svenska djurleverantörer får täckning för de kostnader som finns för att driva djurproduktion. Men med den utveckling vi ser nu är framtiden är oviss för svenskt kött i större skala. Något som kommer påverka vår levande svenska landsbygd, våra öppna landskap och de djur som föds upp enligt vår unika svenska lagstiftning. Konsumtionen av importerat kött ökar år för år medan svensk djurproduktion minskar, samtidigt upplever vi starkt fokus på pris. För att kunna sälja svenskt kött till korrekta prisnivåer jobbar vi kontinuerligt med att utveckla våra produkter vad gäller smak, kvalitet och andra viktiga mervärden för en lyckad måltid. Konsumenterna ska veta vad de betalar för när det köper produkter från Scan. I varumärket Scan är vi stolta över att alltid använda 100 % svenskt kött från svenska gårdar.

 2. 2012-04-04, 15:25 av Mari

  Varför passar ni inte på varenda gång som ni (Scan) intervjuas för tv att säga något om svenskt djurskydd? Som nu tex, på bästa sändningstid pratar du bara om öppet landskap etc….grisarna tex bidrar inte till öppet landskap. Se i fortsättningen till att varje gång ni får uttala er berätta om Sveriges höga djurskydd, till slut fattar kanske konsumenterna detta och väljer svenskt. Gör bättre reklam! Djuromsorg framför allt, annars vet inte konsumenten varför den ska välja svenskt.

  1. Svar från Magnus: Goda, produkter med hög kvalitet i kombination med bra djuromsorg tror jag är ett vinnande koncept. Svensk djuromsorg för samtliga djurslag är något vi på Scan är stolta över och något som många av våra konsumenter värderar högt, medan andra enbart fokuserar på priset oavsett vad vi säger. Bra djuromsorg är en av flera anledningar till att det är viktigt att fortsätta kämpa för en framtida svensk djurproduktion i större skala. Tyvärr är det svårt att få med alla budskap som ligger oss varmt om hjärtat i en kort TV-intervju, men jag kommer ta till mig av dina synpunkter.

 3. 2012-04-11, 14:13 av Mats

  Befinner sig Svensk köttproduktion i en besvärlig situation? Ja, det vågar jag nog instämma i. Men jag tycker det är fel att skylla allt på importen. Den organiserade storskaliga köttindustrin och myndigheterna har sig lika mycket själva att skylla. Detta genom att driva fram lagar och regelverk som gör det ohållbart för den lilla lokala bonden att erbjuda direktförsäljning. Det är t.ex. orimligt att samma krav skall gälla honom som den stora producenten. Och jag vill faktiskt kunna gå in till ”min bonde” och köpa en halv ko och styck själv, utan mellanhänder.

  Men missförstå mig inte nu, jag tycker ändå att t.ex. Scan har en roll att fylla. Men ert existensberättigande är bara på lån, och det förnyas enbart om ni levererar vad kunden vill ha, till rätt pris. Det har t.ex. länge höjts röster för en tydligare deklaration varifrån köttet kommer och vilket djur det är, men det har negligerats av industrin. Jag vill t.ex. köpa en entrecotê från en ko eller kviga. Vem erbjuder det? Inte Scan i alla fall. Då går jag någon annanstans! Och jag vill definitivt undvika att köpa ungtjur, en produkt som industrin drivit fram genom dåliga ersättningar för bra kött. Nä, ska det bli ordning på det så måste priset reflektera kvalitén på köttet, genom alla leden.

  Behövs det en prisjustering? Ja, djuruppfödarna behöver definitivt få bättre betalt. Framförallt behöver de få bättre betalt för kvalitetskött för att på så vi ge ett incitament för bättre djuruppfödning. Detta är dock inte likställt med t.ex. Scan ostraffat kan öka sina priser. En differentierad prissättning där priset följer kvalitén kan dock ge utrymme för en total prisökning, och ändå upplevas som rättvis. Annars måste Scan kanske minska sin vinst för att kvala in i tävlingen om framtidens köttkonsumenter, och det vill nog inte ägarna.

  Slutligen,
  Jo, trots mina åsikter ovan så tycker jag Scan är ett bra företag med bra produkter. Det känns tryggt ock säkert, lite Volvo, men man kanske måste kanske kunna erbjuda lite Merchedes-känsla också.

  Det absolut viktigaste för varumärket är dock att ni fortsätter med enbart Svenskt kött. Det är det som gör Scan unikt. Annars blir ni bara en köttproducent i mängden.

  Ja, jag bor i Linköping.
  Nej, jag jobbar inte på Scan.
  Ja, jag vet att Scan har riktigt bra kött också. Men då får jag köpa det under namnet ”Svenskt Höglandskött” och som specialurval för restaurang.

  Vänligen
  //Mats

  1. ”Magnus svarar: Tack för dina reflektioner och jag tycker du på beskriver många av de utmaningar som svensk köttproduktion står inför. Jag håller med om att det är smak och kvalitet som avgör varans värde i butik och det pris som konsumenterna är beredda att betala för. För många även i kombination med etiska värden såsom djuromsorg, klimatpåverkan, levande svensk landsbygd etc. Vi på Scan utvecklar hela tiden nya smakrika produkter. Exempelvis lanserar vi ett nytt nötköttssortiment Scan Omsorgsfullt utvalt, där vi enbart väljer ut de bästa köttrasdjuren enligt strikta kriterier, i Skåne kan du äta lokalproducerat griskött från Trolle Ljungby och efter sommaren lanseras Scan Rapsgris med extra god smak med nyttiga halter av omega-3. Scan har många utmaningar kvar att förverkliga, men det viktiga är att vi vill fortsätta kämpa för det svenska köttets framtid.”

Kommentera