Scan i Linköping först ut med ISO FSSC 22000

Scan ABs anläggning i Linköping har som första Scan-anläggning certifierats enligt ISO FSSC 22000. Standarden är accepterad i världen och är en certifieringsstandard för livsmedelsindustrin som godkänts av Global Food Safety Initiative.

 GFSI är en benchmarking organisation som erkänner befintliga system för livsmedelssäkerhet. Dessa standarder uppfyller internationellt erkända krav för livsmedelssäkerhet, som utvecklats av flera intressenter.

En certifiering enligt FSSC 22000 visar att vi har en proaktiv strategi inom livsmedelssäkerhet, därför har vi övergett BRC-standarden till förmån för FSSC 22000. Den stora skillnaden är att med FSSC 22000 arbetar vi med ständiga förbättringar, vilket är mer anpassat för vår verksamhet eftersom livsmedelssäkerheten ständigt utvecklas i industrin.

Standarden FSSC 22000 bygger på ISO 22000 med kompletterande grundläggande krav och riktar sig till företag som förädlar livsmedel. Standard förväntas få en ökande betydelse för livsmedelsindustrin i Europa och globalt.

 Det är naturligtvis glädjande att vi tidigt har fått en anläggning med ett ledningssystem som ger en effektiv kontroll över vår verksamhets livsmedelssäkerhet. Vi kommer att gå vidare och implementera systemet på våra övriga verksamhetsplatser under 2012.

Kommentera