Hagainitiativet

Scan har som en rivstart på det nya året blivit medlemmar i Hagainitiativet. Hagainitiativet är ett klimatnätverk där sedan tidigare Axfood, Coca-Cola Enterprises Sverige, Fortum Värme, JM, Lantmännen, Procter & Gamble Sverige, Stena Metall, Svenska Statoil och Vasakronan ingår.

Tanken bakom Hagainitiativet är att minska näringslivets klimatpåverkan samt att företagen visar att det lönar sig att ta ansvar för klimatet och verkar som föregångare med förhoppning om att fler företag ska följa efter. Medlemmarna i Hagainitiativet redovisar öppet sin klimatpåverkan och en förutsättning för att få vara medlem är att företaget minskar sin klimatpåverkan med minst 40 % till år 2020. Scan har som mål att minska utsläppen med till 50 % år 2020.

Det känns väldigt roligt att Scan nu är med i Haginitiativet och vi ser det som en möjlighet att ytterligare förbättra vårt klimatarbete genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte med övriga företag. Detta är också ett mycket bra forum för att driva klimatfrågan framåt på flera plan.

Läs mer på Hagainitiativets hemsida

2 kommentar på “Hagainitiativet

  1. Ja undrar vem som kommer få stå för notan i slutänden? Ännu en spik i kistan… Vad bryr sig ICA´s inköpschefer om att vi bönder är klimatsmarta? En sak är då säker, läggs all svensk djurproduktion ner har vi minst klimatpåverkan. Går ju lika bra att importera, än så länge…

    1. Hej,

      Att lägga ner svensk djurproduktion vore inte alls någon bra lösning för klimatet då importerat nötkött oftast har betydligt högre klimatpåverkan än svenskt. Svenskt kött har många mervärden som biologisk mångfald och öppna landskap, god djuromsorg etc. Många konsumenter värdesätter detta och betalar för de svenska mervärdena men det gäller att hela tiden hitta nya vägar att visa på alla de fördelar som svenskt kött innebär. Klimatfrågan engagerar många och med ökad medvetenhet om klimatfördelarna med svenskt kött ökar förhoppningsvis efterfrågan ytterligare.

Kommentera