Klimatanpassning

Att glaciärerna smälter och havsvattennivån stiger, miljökatastrofer som översvämningar och stormar ökar i antal liksom torrperioderna blir längre och skyfall vanligare har knappast undgått någon. Uppfattningarna skiljer sig kring vad som är naturliga fenomen och vad som är förändringar som är här för att stanna och som tilltar med tiden. Oavsett så går det inte längre att blunda för att klimatförändringarna får en allt större betydelse i Sverige i stort och som matland. Sveriges lantbrukare, våra leverantörer, spekulerar i konsekvenserna liksom länsstyrelser, kommuner och universitet med flera. Ämnet diskuterades i onsdags vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2011.

Det är omöjligt att förutspå exakt vilka följder den globala uppvärmningen kommer att få för Sverige, men vissa konsekvenser är oundvikliga. Att vi får en längre och varmare växtodlingssäsong sågs från början som en fördel men på senare tid har man fått upp ögonen för andra konsekvenser. Värmen gör att vissa grödor som t.ex. vete och potatis missgynnas och att skadegörare och mögel gynnas vilket leder till ökad användning av bekämpningsmedel. Man ser också risker för att sjukdomsspridningen kommer att öka mellan djur och i senare steg föras vidare till människor. Vi behöver förberada oss inför dessa förändringar.

Sverige har jämfört med många andra europeiska länder legat efter i klimatanpassningen men arbetet har nu fått fart och leds av våra länsstyrelser, SMHI med flera. Klimatanpassning handlar bland annat om att ta fram nya grödor och anpassa tekniken för våra lantbrukare, samt att på lokal nivå säkra dammar och befintliga byggnader samt att konstruera efter framtidens förutsättningar. Det finns ett behov av att ta fram en nationell strategi och att öka samarbetet i dessa frågor.

2 kommentar på “Klimatanpassning

 1. 2011-09-24, 15:57 av Leo M

  Hej Vera!
  Vilket insatser gör Scan för att minska de utsläpp av växthusgaser som era produkter ger upphov till?

  Om ”klimatanpassning” ersätter aktivt och förebyggande miljöarbete, såsom jag måste tolka det här blogginlägget, så är det väl med det nu dags att säga tack och adjö planeten jorden nu.

  Aktörer som i sin verksamhet orsakar stora utsläpp av växthusgaser borde kämpa för att minska dessa utsläpp. Istället för att planera för hur man ska anpassa sig sig till den katastrof som de egna utsläppen kommer att skapa. Håller du med om denna princip Vera Söderberg?

  1. Hej Leo,

   Absolut håller jag med dig. Klimatanpassning ersätter inte på något vis de insatser som vi alla i samhället måste göra för att minska våra utsläpp. Trots de insatser som görs så är idag klimatförändringarna ett faktum som vi måste leva och anpassa oss till samtidigt som vi fortsätter att söka och utveckla alternativa lösningar på våra problem.

   Inom Scan arbetar jag och mina kollegor hela tiden med att minska vår användning av vatten och energi samt att minska koldioxidutsläppen genom effektiviseringar och övergångar till förnyelsebara energikällor. Vad gäller primärproduktionen arbetar flera av oss i branschen med en klimatcertifiering av livsmedel vilket kommer att leda till minskade utsläpp. Det kan du läsa mer om på http://www.svensktsigill.se/klimat.

Kommentera