Braskande rubriker om brister i hantering i Linköping

 Vad är det då som har hänt eller händer?

Vid en inspektion på vårt slakteri i Linköping från Livsmedelsverket har i september upptäckts kondensbildning i ett kylrum och tecken på att kondens också kommit på slaktkroppar.

Dessvärre är det svårt att bygga bort kondens. Det ligger i processens natur att det bildas kondens.

För att förklara: kondens uppstår när varm luft, i det här fallet från en varm slaktkropp (c:a 37oC), träffar en yta med lägre temperatur än luftens daggpunkt (här ett kylrum med flera minusgrader). Ångan från den varma slaktkroppen övergår till vätska.

 Att de rutiner vi infört sedan tidigare påpekanden varit otillräckliga gör att vi få se över dem på nytt och se om andra möjligheter till lösning av problemet finns. Nuvarande rutiner består i att kontrollera och leta efter kondens med en given frekvens i alla kylrum, vid behov torka av/upp och sedan kontrollera igen.

 Den möjlighet vi nu tittar på är att installera ytterligare avfuktare som skulle kunna skapa ett klimat med lägre daggpunkt. Vår teknikavdelning är redan på språng för att utröna alla möjligheter till lösning.

Kommentera