NDCI – index

Nutrient Density to Climate Impact (NDCI) index är ett nytt sätt att beräkna matens klimatpåverkan. Hitintills har man utgått från ett kilo av en produkt, t.ex. tomater, kött eller mjölk när man beräknat dess klimatpåverkan, utan att ta hänsyn till hur mycket näringsämnen man får ut av ett kilo av produkten. Animalieprodukter har då fått ett relativt högt värde i förhållande till vegetabiliska produkter men när man tar hänsyn till näringsinnehållet så blir resultatet ett annat. Så här beräknar man NDCI:

Man har tagit hänsyn till det rekommenderade dagliga intaget av varje näringsämne i ”Nutrient density” ovan.

I den studie som har gjorts enligt den här metoden har man tittat på olika drycker. NDCI – index för mjölk har då visat sig vara dubbelt så högt som för sojadryck och apelsinjuice och sju gånger så högt som för havredryck. Det innebär med andra ord att klimatpåverkan är minst hos mjölk när man tar hänsyn till den näring som man får i sig.

Kött har liksom mjölk många viktiga näringsämnen i form av proteiner, vitaminer och mineraler och vi ser med spänning fram emot liknande studier och jämförelser för bl.a. kött, frukt och grönsaker.

Studien heter Nutrient density of beverages in relation to climate impact och publicerades i Food and nutrition research.

2 kommentar på “NDCI – index

 1. 2011-09-24, 17:59 av Leo M

  Hej Vera! Konstigt index.

  Var i världen lider människor av undernäring, samtidigt som de kan välja mellan komjölk, sojamjölk och havremjölk? Eller finns det forskare eller institut någonstans som förutser att det finns en risk att vi i framtiden kommer att äta oss undernärda på grund av klimathotet? Var finns detta publicerat i sådant fall?

  Såsom ”nutrient density” har definierats så gynnar det extremt kraftigt komjölk. Man skulle lika gärna kunna definiera det på andra sätt. Sedan länge har man räknat på kalorier/utsläpp av Co2. Det är inarbetat. Varför inte fortsätta att göra det? Beror det kanske på att det missgynnar komjölk?!

  Intressant att nämna i sammanhanget är hursomhelst att artikelförfattaren jobbar på svensk mjölk. Men den informationen kan ju läsarna på ett bättre sätt värdera trovärdigheten i den här studien.

  1. Hej Leo,

   När jag hänvisade i mitt mail till NDCI-index så var det i sammanhang med konsumenters värdering av klimatpåverkan från olika livsmedel, som ett svar på frågan hur köttproduktion påverkar miljön.

   Kalorier är viktigt att ta hänsyn till men jag anser att det är ännu mer relevant att fråga sig vilka typer av kalorier det är. Kommer de från fett, protein eller kolhydrater, vilken aminosyrasammansättning har proteinet och vilka vitaminer och mineraler finns i livsmedlet och hur lättupptagliga är dessa ämnen? Det finns en mängd olika faktorer att ta hänsyn till. I studien var det inte fråga om någon ”extremt kraftig komjölk” utan vanlig mellanmjölk, skulle man räkna på oprocessad mjölk skulle det få ett ännu högre index, dels mer fett och dels mer fettlösliga vitaminer t.ex.

   Jag tycker att det är bra att man mäter klimatpåverkan på olika sätt, sammantaget ger det en bild som stämmer bättre överens med verkligheten än var och en för sig. Det är också viktigt som du säger att ifrågasätta de nya metoder som kommer ut.

Kommentera