Livsmedelsdagar med innovativt tema

Årets Livsmedelsdagar handlade om inspiration, innovation och att våga försöka. Vi fick lyssna på många goda exempel och fina historier om framgång – både inom som utom branschen.  

Ett genomsnittshushåll köper ca 150 unika produkter och i en stor butik kan det finnas ca 20.000 artiklar att välja mellan. Varje år lanseras ca 4.000 nya artikelnummer på den svenska dagligvarumarknaden men många av dessa blir inte kvar i hyllan.. Det är svårt att få konsumenten att köpa andra produkter än de brukar, eller ändra sitt beteende. Insikter om konsumenter och kundundersökningar är en grund men samtidigt måste företagen också ha modet att ”drömma” fram vad konsumenter inte vet att de vill ha, men skulle köpa om det fanns. 

Har du någon idé om en ny produkt, nytt användningsområde, smart förpackningslösning, nytt konsumtionssätt… så tar vi gärna emot dina förslag.

Kommentera