Nytt varumärke i Scangruppen säkrar arbeten

Redan i mars kommunicerade HKScan att koncernen planerar nytt taktiskt varumärke. Nu är det beslutat att varumärket ska heta Hansa. Ett av huvudskälen är att kunna optimera och samordna koncernens gemensamma råvarutillförsel. Under varumärket Hansa kan koncernen därmed öppna möjlighet för och sälja produkter med ursprung från koncernens alla olika länder. Tillverkningen av produkterna kommer att ske på Scan AB befintliga anläggningar. Genom ett nytt konkurrenskraftigt lågprisvarumärke med tillverkning på våra svenska anläggningar säkrar vi både arbetstillfällen och att fortsatt hålla svenskt ursprung i varumärket Scan. I slutet av september kommer logotypen på Hansavarumärket att vara helt klart och kommuniceras vidare. Lanseringen beräknas i början av november.  

Kommentera