Matlandet Sverige – det unga hungriga

Under förmiddagen var jag på seminarium om Matlandet Sverige och fick höra att satsningen går framåt. Under debatten var inte mindre än två ministrar på plats; landsbygdsminister Eskil Erlandsson och handelsminister Ewa Björling. Det känns bra när Eskil Erlandsson säger att det inte bara är han som jobbar med Matlandet Sverige utan det gör hela regeringen. Nyckeln enligt Erlandsson är att ständigt förnya sig, ha roligt och därmed produktutveckla svensk livsmedel. Ewa Björling menade att hon ser stor förändring på ambassaderna där intresset ökar att visa upp det svenska matarvet både via svenska råvaror men även via svenska recept. Maten hjälper till att öka intresset för Sverige. På köttsidan pratade både Maria Forshufvud, vd Svenskt Kött och Thomas Östlund, vd Svenskt Butikkött. De konstaterade att situationen för svenskt kött, oavsett köttslag, är tuff. Även om 7 av 10 svenskar aktivt väljer svenskt kött så måste fokuseringen på pris minska till förmån för våra svenska värden – där djuromsorgen självklart är en viktig del tillsammans med biologisk mångfald, öppna landskap osv. Vidare måste restaurangerna bli bättre på att servera svenskt. Det känns ju fel att äta irländskt lamm på en restaurang i Visby – när jag befinner mig på lammens ö.

Kommentera