Scan i samarbete med Ejmunds

Det är sannerligen roligt att att Scan utvecklar samarbete med Ejmunds Gård som producerar gotländska nötdjur. Tack vare Scans investering i Marel-linjen i Linköping som är en avancerad styckningslinje kunde samarbetet komma till stånd.  Avtalet innebär hantering av cirka 400 ton svenskt nötkött per år. Efter hängmörning styckas och packas köttet i Linköping. Scan har investerat ca 80 miljoner kronor i två styckningslinjer för nöt, så kallade Marel-linjer. Dessa möjliggör särhållning, sortering och spårbarhet ner på gårdsnivå för varje enskild detalj. Detta avtal visar att Scan skapar förutsättningar att arbeta med lokala gårdskoncept . Konsumenterna efterfrågar lokala produkter och det kan Scan erbjuda både i egen produktion och via samarbeten. Avtalet är en av flera aktiviteter vi gör för att stötta svensk primärproduktion.

Kommentera