GMO-fritt från Scan

Nu har handeln sagt sitt i gmo-frågan. Butikskedjorna vill att det svenska köttet ska komma från djur som är uppfödda med gmo-fritt foder. 2006 tog branschen bort regeln om gmo-fritt foder i Sverige, man menade då att det är upp till bönderna att bestämma vilket foder som är bäst för djuren och vad som är mest kostnadseffektiv att köpa in beroende på bl a tillgång osv. Men nu är vi tillbaka i frågeställningen – gmo eller inte? Scan vill leverera det som handeln efterfrågar. Därför kommer Scan att bara köpa in djur som är uppfödda på gmo-fritt foder. Redan idag är alla djur från nöt  och lamm redan uppfödda på gmo-fritt foder och 80 procent av svenska grisarna. Men nu blir det 100% rakt över.

Kommentera