Svenskmärkning på charkvaror

En gemensam svenskmärkning på charkuterivaror kommer att tas fram under 2011. På förpackningarna kommer en tydlig symbol att finnas som visar köttets svenska ursprung. Svenskt Kött kommer att ta fram märkningen tillsammans med oss, handeln, branschen och LRF.

Många konsumenter vill veta varifrån köttet kommer och att märka upp det svenska köttet i charkvaror tydliggör det svenska köttet. Det här tycker vi är bra, det gynnar både konsumenter och djuruppfödare. Även om vi alltid har svenskt kött i våra Scan-märkta varor så kommer en gemensam märkning att bli ännu tydligare.

Läs mer på LRF

Kommentera