Den fullständiga korfboken

”Det kött och fläsk som man ämnar anwända till korfberedning, måste wara från ett ordentligt slagtadt djur, wäl sönderhugget och fritt från benskärfwor.”

Så inleds boken med den något otympliga titeln Den fullständiga korfboken eller tillförlitliga anvisningar att tillwerka alla sorters korf och medwurst, efter tysk, fransk och swensk metod jemte recept öfwer den hittills hemlighållna tilllagningen af Den tyska ärtkorfwen; även som anwisningar för saltning, förwaring och rökning af korf och dertill nödwändiga materialer, m .m., bearbetning efter M. Weintz, slagtare och korffabrikant i Neustadt a. d. Haardt, samt flere.”

Boken är tryckt 1871 och är en handbok i korvtillverkning och kötthantering. Boken inleds med rubrikerna:

”1. Tarmarnas rengöring”. Ett stycke om tillverkning av fjälster. En process som i princip är oförändrad i dag även om man nuförtiden har hjälp av maskiner.

 ”2. Erfarenhetsrön angående rått kötts hållbarhet”. Denna del handlar om de saker som påverkar köttets kvalitet i allt från årstid, väderlek och slakt. Väderlek och årstid har mindre påverkan nuförtiden men hur djuret behandlas innan och efter slakt och den betydelse det har för köttets kvalitet var något man visste redan då.

”3. Förwaringsmedel för rått kött”. Tar upp olika metoder att förvara och konservera kött. I dag röker, torkar och saltar vi mest för smakens skull men då var det mycket viktigt för att kunna ta tillvara på köttet så att det skulle hålla mer än bara några få dagar. 

Efter det inledande kapitlet följer ett stort antal korvrecept indelade i tre kategorier. Tyska, franska och svenska. Recepten är absolut användbara än i dag men man måste först översätta gamla mått som skålpund och ort. Gör man sig det omaket kan dock tillverka korvar som ”Bräckkorf med tryffel”, ”Bräckkorf med champagne” eller varför inte den hemlighetsfulla ”Tyska Ärtkorfen?

Vill du läsa hela boken finns den i pdf-format på Norrköpings biblioteks hemsida ur den så kallade Finspongssamlingen. Följ bara denna länk. Trevlig läsning.

Kommentera