Dioxinskandalen inte bra för svenskt kött

Den tyska dioxinskandalen, d v s dioxin i foder till bl a grisar har vi läst mycket om den senaste veckan. Många tänker att det inte rör Sverige och att det t o m kan vara bra för det svenska grisköttet. Nu får vi fler som väljer svenskt. Så är inte fallet – tyvärr inte just nu i alla fall. Först och främst ger skandaler av denna karaktär oftast en omedelbar negativ effekt på den totala konsumtionen – importerat eller svenskt. För det andra innebär detta ett tyskt överskott och ökade fryslager på griskött som i sin tur ger prissänkningar. Merparten av grisköttet går till charktillverkning, d v s korvar, smörgåspålägg mm. Mig veterligen har inte importen av tyskt grisråvara till industrin (charktillverkare) stoppats.  I och med att priset sjunker finns det istället stor risk att den tyska importen ökar. Jag vill därför uppmana alla konsumenter att noga läsa innehållsdeklarationen och kolla ursprungsmärkningen när ni köper skinkpålägget till frukosten imorgon. Köp Scan – alltid svenskt.

Ett kommentar på “Dioxinskandalen inte bra för svenskt kött

Kommentera