HACCP

HACCP och säker mat.

I livsmedelsproduktion går det inte att utföra slutkontroll på allt vi tillverkar. Istället måste vi styra produktionen så att den alltid är säker. Slutkontroll på allt skulle innebära att vi t.ex. var tvungna att ta sönder förpackningar för att ta prover eller för att kontrollera en temperatur men också att produktionen skulle ta längre tid i väntan på testresultat. Det i sin tur skulle bidra till kortare hållbarhetstider kvar till kund och konsument.

Så det måste bli säker styrning. Till hjälp i detta arbete använder vi oss av en teknik som är utarbetad av FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). Tekniken utvecklades inom USA:s rymdprogram då de behövde en metod för att säkerställa att maten till astronauterna var säker på deras rymdresor.  

Tekniken heter HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points eller på svenska faroanalys och kritiska styrpunkter). HACCP är en standardiserad arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen med syfte att livsmedel ska vara säkra för konsumenten. Farorna kan vara av olika art såsom mikrobiologiska (salmonella, Vtec, Listeria med flera), allergena (nötter, mjölk ägg o.s.v.), kemiska (t.ex.mediciner och rengöringsmedel) samt fysikaliska, det vill säga främmande föremål i produkten.

Både från Livsmedelsverket och EU ställs krav på att de företag som hanterar livsmedel ska tillämpa HACCP metodik och ha en egenkontroll som baseras på god hygienpraxis och god tillverkningspraxis.

Regelverket är samma inom hela Europa och HACCP metodiken är gemensam för hela världen.

Kommentera