Kött och förpackningar

Det har skrivits en hel del i media den sista veckan om olika förpackningstekniker av färskt kött. Debatten är bra och den välkomnar vi på Scan. Allt hänger ihop med mörning, hållbarhet och konsumentvana. Vad menar jag då med konsumentvana? Jo, vi konsumenter är vana att köpa köttet på ett visst sätt. Vi köper oftast färdigpackat kött som ligger i svarta tråg i meterlånga kyldiskar. Den förpackningstekniken innebär en blandning av syre och koldioxid som ger lång hållbarhet och gör att köttet behåller sin färg, dock slutar köttet att möras i förpackningen. Därför är det viktigt att köttet är mörat innan det konsumentpackas. Så gör vi på Scan.

Scan lanserade, för många år sedan en ny förpackningsteknik, ett gourmetkött som vakuumförpackats. Tekniken innebär fortsatt mörning i förpackningen och samtidigt lång hållbarhet. Men konsumenterna var ovan att köpa kött på det viset. Nu kanske tiden är mogen? Ett koncept som nyligen lanserats är Mörpack som är ett vakuumförpackat kött med 35 dagars hållbarhet. Produkten är dessutom märkt med en ”Bäst-efter-dag” vilket innebär att köttet möras i sin förpackning och har bäst ätkvalitet ju närmre datumet köttet konsumeras. Det gör att vi konsumenter kan planera våra inköp och det är bra för klimatet och minskar svinnet. Tänk på det nästa gång du köper kött!

Kommentera