Äta bör man men hur gör man?

 

Äta bör man men hur gör man – så hette ett av Jordbruksverkets seminarium igår på Almedalen.  Under seminariet diskuterades  närproducerat som begrepp eller trend. JBV fastslog att det inte går att beskriva vad som menas med närproducerat; om det t ex gäller lokalt, i Sverige eller inom EU. Det är mottagarens preferenser som gäller. Klart framgick dock att konsumenterna vill veta var och när produkterna tillverkats. Det ger en ökad känsla av trygghet att veta var maten kommer ifrån. 

Andra ämnen som togs upp var antibiotika och miljöaspekten kring mat. JBVs Christel Gustafsson på biokemienheten talade om jordbruket som miljöovänligt och att speciellt köttproduktionen använder stora naturresurser. Hon gick i slutet ut med tre rekommendationer; ÄT MINDRE KÖTT, ÄT UPP OCH PLANERA INKÖPEN. De två sista rekommendationerna kan jag ställa upp på men hur kan JBV gå ut och rekommendera att vi ska äta mindre kött när vi idag har en svensk jordbrukspolitik som gör att fler och fler lantbrukare lägger ner sina verksamheter p g a dålig lönsamhet. Jag kan inte fatta att SLV och JBV – två statliga verk inte vågar rekommendera det svenska framför det importerade. Varför är det så svårt att hålla sitt eget land om ryggen? Att det beror på konkurrensverket  (ett annat statligt verk)är bara en förevändning. Om vi minskar köttet till fördel för det svenska är vi ju alla vinnare och bättre miljövänner. Politiker och näringsliv måste tillsammans stötta det svenska. Alla andra länder över hela världen stöttar i högre grad sin lokala inhemska produktion. Scandal säger Scan till Jordbruksverket.

Ett kommentar på “Äta bör man men hur gör man?

  1. 2010-07-25, 23:03 av ebba

    Köttproduktion har stor miljöpåverkan vilket land det än är tillverkat i. Dessutom rekommenderar världscancerfonden ett minimalt köttintag.

    Jag förstår inte varför ni driver den här bloggen, den är inte positiv för er utan spär snarare på de fördomar som i alla fall jag har.

Kommentera