Kort från Djurskyddets debatt

Vid Djurskyddets debatt mellan representanter från riksdagspartierna kan jag rapportera:

att de ”röd-gröna” vill ge mer pengarna till Länsstyrelserna för djurskyddskontrollerna medan alliansen anser att man redan gett mer pengar

att miljöpartiet öppnar för en avgiftsfinansiering av djurskyddskontrollerna

att det råder stor osäkerhet om kommande djurskyddsförordning inom EU kommer att innebära att Sverige måste sänka sina krav. Olika uppgifter lämnades under debatten.

I övrigt var man i stort sett överens utom när det gällde licensjakt påp varg.

Kommentera