Olycka i grisslakten på Gotland

Olycka i grisslakten på Gotland

Idag har det inträffat en olycka på Scans anläggning i Visby. En av grisarna vid slakten var inte helt tömd på blod. Tack vara att vi har en omfattande kontroll av varje djur uppmärksammades händelsen snabbt. Vi kan konstatera att grisen var rätt bedövad och att kontrollerna att djuret var avlivat har genomförts på rätt sätt. Scan vill ha en transparens genom hela kedjan och detta är en avvikelse som inte är acceptabel. Olyckan har anmälts till Livsmedelsverket och till Länsstyrelsen. Scan har redan tidigare vidtagit olika åtgärder för att minimera fel hantering, via mer personal och teknisk utrustning. Nu går vår produktionschef tillsammans med kvalitets och djuromsorgsansvariga igenom rutinerna ytterligare.

Kommentera