Miljöarbetet fortsätter

Scan AB har bedrivit ett systematiskt miljöarbete i många år. Detta innebär att vi har miljöcertifierat alla anläggningar enligt ISO 14001 och att vi reglebundet följer upp hur arbetet utvecklas.

Man kan sammanfattningsvis säga att alla kurvor pekar åt rätt håll. Vi förbättrar oss inom alla de områden som vi identifierat som av betydelse ur miljösynpunkt. Tablellen nedan visar hur vi utvecklats för tre av de faktorer vi mäter:

  Utfall 2009 Förändring på fem  år
Energianvändning 0,36 MWh/t -23%  
Vattenanvändning 3,37 m3/t -26%  
Avfall till deponi 1,4 kg/t -39%  

Vi kommer att fortsätta att sätta utmanande mål med syfte att minska miljöbelastningen från vår produktion.

Kommentera