Haltande jämförelse av växthusgasutsläpp.

Sedan länge känner vi till rapporten ”Livestock´s Long Shadow” i vilken det uppges att världens köttproduktion står för 18 procent av de globala västhusgasutsläppen. Detta är mer än hela transportsektorn.

Nu visar det sig att studierna av köttproduktion och transporter inte är jämförbara. I köttstudien har alla växthusgasutsläpp i hela livscykeln tagits med. I transportstudien har däremot endast utsläppen av fossila bränslen medtagits. Detta innebär att man jämfört äpplen med päron enligt Frank Mitloehner vid University of California Davis.

FAO har tagit till sig av kritiken och kommer att vid slutet av året att presentera en ny analys av utsläppen. Vi ser med spänning fram mot vad den kommer att visa.

Vårt arbete med att minska klimatbelastningen från vår produktion kommer att fortgå enligt plan. Men förhoppningsvis kommer debatten att bli mer sansad när proportionerna har lagts fast.

Kommentera