Oanmälda inspektioner på gårdarna.

Som jag tidigare bloggat om kommer hela slakteibranchen införa ett system med oberoende tredjepartscertifiering av grisgårdarna. Systemet sätts nu i drift och de första certifieringarna på gårdsnivå kommer att göras i mars 2010.
Systemet kommer att komplettera samhällets övriga kontroller av de djurhållande gårdarna och skall ses som branchens eget verktyg för att säkra djuromsorgen. För att få en rättvisande bild av tillståndet på gårdarna kommer kontrollbesöken att göras oanmälda. Detta är ett krav som delas av såväl branchen som kunder och lantbrukare.

När de cirka 2000 grisuppfödarna är certifierade kommer vi att gå vidare med tredjepartscertifiering av våra nöt- och lammuppfödare. Detta är ett i volym betydligt större arbete och kommer att startas så snart det finns revisionskapacitet tillgänglig.

6 kommentar på “Oanmälda inspektioner på gårdarna.

 1. 2009-12-07, 18:21 av Max

  Ni försöker bara rädda något ohållbart, varför har inte detta systemet införts för länge sedan???

  1. Max:
   Vårt system har hittills byggt på:
   1. Myndigheternas kontroll på gårdarna
   2. Kontroll av alla djur som levereras till oss plus våra egna BIS-revisioner.
   Man har tidigare ansett att detta skulle vara nog för att säkra djurskyddet.
   Det har nu visat sig att myndighetenas del i systemet inte fungerat då de i princip inte genomför några inspektioner.

 2. Olov: Hur kan ni i alla år ha missat att myndigheterna inte kontrollerat gårdarna? Har ni ingen koll på eregen bransch ö h t? En djurskyddsinspektör berättade för mig för flera år sedan att intervallet mellan varje besök hon gjorde i hennes kommun var sex år. SEX ÅR mellan varje besök! I en landsbydskommun med mängder av kommersiella djurhållare.

  Någon i er organisation har varit fullt medveten om detta. Och att ni styr mer över grisfabrikörerna än politikerna bör vi alla vara smärtsamt medvetna om vi det här laget. Och ni har inte gjort nåt för djuren – bara för er egen vinstmarginal.

  Skäms!

  1. Lars G:
   Kvaliten på de djurskyddsinspektioner som kommunerna gjort under åren har varierat mycket, både vad gäller frekvens och genomförande. Det har vi alla blivit medvetna om den senaste tiden. Inte heller har det, trots vad som sagts, blivit märkbart bättre sedan länsstyrelserna tagit över verksamheten.
   Myndigheterna försöker förbättra sin tillsyn genom att veterinärerna skall göra en djurskyddsdeklaration i samband med sina besök och vi inför en oberoende tredjepartscertifiering. Dessa åtgärder kommer att ge en ökad säkerhet i tillsynen av djurskyddet på gårdarna.
   God djuromsorg ligger i högsta grad i Scans intresse. Ingen tjänar på dåligt skötta djur, vare sig lantbrukaren eller vi på Scan. Man skulle kunna säga: en glad och välskött gris är en lönsam gris.

 3. Nej det där tror jag inte alls på.

  Många grisar på liten yta är väl mer lönsam, jämfört med få? Och det är väl lönsamt att fixera suggorna, istället för att inte göra det, eller? Och är det inte mer lönsamt att minska på hur ofta personal finns på plats och på hur mycket halm och ströd som sprids i boxarna?

  Det är väl snarare så att djur som allmänheten UPPFATTAR som välskötta, ger mer lönsamhet för lantbrukaren och Scan?

  Vad är för övrigt skillnaden mellan djurskydd och djuromsorg?

Kommentera