Scan arbetar aktivt med de egna stallarna.

För såväl djuromsorg som köttkvalitet är det av högsta vikt att djuren har det så bra det går både under transport och den tid de tillbringar i stallet vid våra anläggningar. Vi arbetar därför ständigt med att förbättra miljön i våra stallar.
Till exempel har vi bytt ut det tidigare betonggolvet mot fjädrande gummimattor i flera av våra stallar. Detta medför en tystare och lugnare miljö, renare djur samt en bättre komfort för djuren samt en minskad halkrisk. I Sverige har vi dessutom en gräns när det gäller buller i stallarna på 75 dB som vi klarar bland annat genom att lägga in ljudabsorberande material i väggar, tak samt på boxar och i drivgångar.

Oavsett hur mycket man lägger ned i lokaler och utrustning så är det till sist vi människor som påverkar hur djuren har det. Alla som hanterar levande djur på slakterierna har bedömts som lämpliga och genomgått en specialutbildning om djurhantering, lagar, djurens sinnesfysiologi, beteende mm innan de får påbörja en prövotid i stallet. Om de därefter blir godkända både i ett teoretiskt prov samt under praktiken blir de certifierade och får arbeta med levande djur. Deras lämplighet bedöms löpande och de får inte dra på sig några anmärkningar för att få fortsätta arbeta med levande djur.

9 kommentar på “Scan arbetar aktivt med de egna stallarna.

 1. Hur stor är möjlighetet för grisarna att böka i de mjukare/fjädrande golven? Det låter kanske bättre med ”mjuk plast” än med ”hård betong”, men grundproblemet kvarstår definitivt. Och när tror ni att alla era leverantörer har bytt bort sina betonggolv? 1% av grisar får gå utomhus och böka i jord. Hur många procent grisar får platsgolv att inte kunna böka på?

  Vidare: Hur ofta kommer Scan under sin löpande beödmning kommit fram till att en leverantör är olämplig som leverantör? har det någonsin hänt?

  Jag förmodar att samtliga de av de av djurrättsalliansen granskade scan-grisbönderna, var bedömda som lämpliga. Och jag antar att denna bedömning kvarstår, eftersom samtliga ca 40 bönder nu åter kan leverera – efter ett kortare stopp. Det tycks mig inte som att er löpande bedömning är väldigt strikt. Ni ser ingen anledning till att göra era bedömningar mer krävande i framtiden??

  Att ”de inte får dra på sin anmärkningar för att få arbeta med levande djur” vad betyder detta i praktiken? Menar Scan på allvar att INGEN av era leverantörer (som ju jobbar med levande djur) har dragit på sig en endaste anmärkning???

  1. Freddie:
   Som du kan se i mitt inlägg handlar texten om arbetet på våra anläggningar – inte hos bönderna. Vi bedömer vår personal och följer upp deras arbete efter bästa förmåga.
   Och för att svara på din avslutande fråga, fast inriktad på vår verksamhet: Ja, vi har, på grund av olika orsaker, stängt av personal som vi inte tyckt skall jobba med levande djur.

 2. Jaha, jag läste visst slarvigt. Jag trodde att ni även gjorde fortlöpande bedömningar av bönder, och inte av slakteripersonal. Hoppet från mjuka golv till slaktpersonal blev för stort för mig.

  Men hur som helst, kan ni som jag se en poäng med att faktiskt fortsättningsvis också göra sådana bedömningar också av era leverantörer. Om slaktare kan bedömas som olämpliga, hur kommer det sig då att inte uppfödare kan bedömas som olämpliga?

  1. Freddie:
   Visst kan djurägarebedömas som olämpliga. Varje år är det ett antal personer som får sk djurförbud av länsstyrelsen och därmed inte kan fortsätta att ha djur. Vi på Scan kan däremot inte förbjuda någon att ha djur, men vi kan själva bestämma vem som får ha kontakt med levande djur på våra anläggningar.

 3. Men ni kan rimligen stänga av dem som leverantörer, eller gäller ni bara så när sådan olämpliga leverantörer riskerar att ge ert varumärke dålig uppmärksamhet?

  Hur ofta händer det att en farmare inte längre får vara er leverantör, pga upprepade brister i djurskyddet? Hur många fall senaste 36 månaderna?

  1. Karina:
   Mitt inlägg gäller hur vi hanterar djuren i våra stallar och vilka krav vi ställer på våra anställda.

   När det gäller bedömningen av de djur som levereras in så görs den av Livsmedelsverkets veterinärer. Finner de tecken på bristande djurskydd gör de anmälan om detta och åtgärder vidtas. Dessa kan t ex vara allt från i lindrigare fall hjälp med att styra upp produktionen på gården till i allvarliga fall djurförbud.

 4. Ni stänger således aldrig av era leverantörer på eget bevåg. Har länsstyrelsen inget att anmärka, har ni det inte heller. Fyller då era egna ”krav” på leverantörer något som helst egentligt syfte? Ja förutom att se bra ut på papper förstås?

  1. Cecilia:
   Vi har, bland annat genom Livsmedelsverkets vetrerinärer, kontroll på varje djur som kommer till våra slakterier. Kommer det in djur med tecken på bristande omvårdnad vidtas det omgående åtgärder gentemot leverantören. Vi reagerar långt innan det kan bli aktuellt med ingripande t ex från djurskyddsinspektörerna, och vi gör det genom att hjälpa producenten att styra upp sin verksamhet så att bristerna kan eleimineras innan de blivit akuta.
   Att vid minsta tecken bara stänga av någon, långt innan det blivit vanvård, skulle inte göra djurens situation bättre. De skulle då sannolikt levereras till någon annan som vore beredd att se mellan fingrarna och problemen skulle bli kroniska.

 5. Ni granskar de djur som kommer till slakterierna. Det finns dock andra sätt grisar kan lida på än att på att få sår och bli halta.

  Vi har ju sett tydliga tecken på att länsstyrelsens inspektioner är bristfälliga i bästa fall, och mer ofta är oebfintliga. Och någon egen kontroll på era leverantörers gårdar gör ni såvitt jag förstår inte (förutom anmälda inspektioner av kontrakterade veterinärer). Hur kan ni då vara säkra på att era leverantörer uppfyller era krav, och att den produkt ni levererar är något för den medvetne konsumenten?

Kommentera