Tredjepartcertifiering av grisgårdar.

Som säkert alla vet så kommer hela branschen att införa en gemensam och oberoende tredjepartcerifiering av de gårdar som skall leverera grisar för slakterierna. Certifieringen bidrar, tillsammans med andra kontrollåtgärder, att säkra standarden på gårdarna.
Att kontrollerna utförs av en oberoende tredje part garanterar att inga ovidkommande hänsyn tas i bedömningen utan att man strikt går efter de fastställda kraven. De revisorer som genomför kontrollerna är inte anställda av något av slakteriföretagen eller av något dotterbolag till dessa.

För närvarande finns det i Sverige tre företag som är ackrediterade av Swedac för att genomföra grundcertifiering av grisgårdar. Dessa företag är Semko Intertek Certification AB, SMAK samt Aranea, vilka är de företag som bland annat certifierar Krav- och ekologisk produktion. Förhoppningsvis kommer det att tillkomma fler ackrediterade certifieringsföretag framöver så att kontrollerna kan spridas på fler utförare.

Gårdarna skall vara anslutna till certifieringssystemet i början av 2010. Så snart vi fastställt den exakta tidplanen för certifieringsarbetet kommer ytterligare information att lämnas. Ingen, varken lantbrukare eller konsument, skall behöva undra över vilka krav som gäller och hur de kontrolleras.

25 kommentar på “Tredjepartcertifiering av grisgårdar.

 1. Och som alla vet efter att ha sett jorbruksministern flacka med blicken på Debatt igår så kommer denna sk ”tredjepartcertifiering” att finansieras av Scan och Swedish Meats.

 2. ”Att kontrollerna utförs av en oberoende tredje part garanterar att inga ovidkommande hänsyn tas i bedömningen utan att man strikt går efter de fastställda kraven.”

  Vem fastställer kraven?
  Ingår det i kraven att oanmälda inspektioner skall utföras som rutin dvs utan särskild anledning?

 3. Tredjepart??, det finns ingen tredje part här. Granskningen handlas ju upp av näringen själva.

  Jag tar inte ställning till om granskning blir bra eller dålig, men det faktum att den förtäcks med ett namn som inte är korrekt får mig att tro att det handlar om att förleda konsumenterna till att tro att allt är frid och fröjd.

  ”Självgranskning” eller ”intern kontroll, med forsatt obefintlig risk för oanmälda inspektioner” hade varit bättre namn på det som planeras…

  1. Sandra Maria m fl: Så snart tidplanen ”spikats” så att alla följs åt kommer den, tillsammans med regeldokumenten mm, att publiceras och finnas tillgänglig för alla intresserade.

   När det gäller att beställa och finansiera kontrollverksamheten på gårdarna så är det något som sker helt utan vår inblandning. Vi kommer att kräva av leverantören att han skall vara certifierad, enligt ett specifikt regelverk, vid ett visst datum för att få lämna slakt till oss. Det är alltså upp till bonden att ansluta sig till systemet och att se till att bli godkänd av något av de ackrediterade certifieringsorganen. Uppfylls inte detta av någon leverantör kommer vi inte att hämta djur på den gården.

 4. ”När det gäller att beställa och finansiera kontrollverksamheten på gårdarna så är det något som sker helt utan vår inblandning.”

  Jaha, jordbruksministern ljög alltså i TV igår när han sa att det sk ”tredjepartssystemet” ska finansieras av köttnäringen?

 5. I vilken utsträckning innebär de nya reglerna som nu har föreslagits att oanmälda inspektioner ell ”kontroller” görs. Jag kanske är naiv, men jag inbillar mig nog att eventuell brister i djurhållning stödas undan lagom till anmälad inspektioner och till veterinärens sedan länge planerade/avtalade besök.

 6. Vad finns för argument mot att de redan etablerade möjligheterna till att bedriva tillsyn (djurskyddsionpektörer) förstärks och ger tillräckliga resurser??

  Att ha en ”tillsyn” som handlas upp av näringen själva inger verkligen inte förtroende. Vilka skäl kan finnas till att välja ett kontrollsystem som inte är förtroendeingivande?? Kan det vara för att djurskyddsinspektörer tenderar att vara kritiska, emedan betalda veterinärer som har en personlig relation till grisbönderna gärna ser mellan fingrarna eller gärna vill ge ”slarviga” börnder en andra chans.

  1. Sandra Maria m fl:
   Jordbruksministerns uttalande om att ”köttnäringen” skall betala verksamheten får nog tolkas som att det är bönderna som skall betala. De är ju en del i denna näring. Vi på Scan står för våra kostnader själva och det måste även våra underleverantörer göra.
   Det system som kommer att införas innehåller såväl planerade besök för dokumentgranskning och genomgång av stallar mm som besök på slumpvis utvalda gårdar i syfte att kontrollera den faktiska djurhållningen mellan de ”ordinarie” revisionerna.
   Naturligtvis har vi inget emot att länsstyrelsernas djurskyddsinspektörer förstärks och ges större möjligheter till kontroll av djurhållningen. Det är dessutom så att den kontroll som den förskrivande veterinären skall göra vid sitt besättningsbesök var femte vecka också kommer att förbättra tillsynen av djurskyddet.

   Jag förtydligar mitt tidigare inlägg: De revisorer som skall genomföra ”tredjepartscertifieringarna” är inte anställda eller avlönade av ”näringen” utan av helt fristående och av Swedac ackrediterade certifieringsföretag. Swedac sätter upp reglerna för deras verksamhet och kontrollerar löpande att de är kompetenta, oberoende och att de följer det regelverk de skall certifiera enligt.

 7. Olov! Tack för ditt senaste inlägg, NU börjar det låta som om ni tar seriöst på de missförhållanden som uppdagats och som era hittillsvarande kontroller helt misslyckats med att uppdaga.

  Men det finns fortfarande utrymme för att bli ännu tydligare – ni kan ju tolka det som att ert förtroende är lågt, men då har ni ju bra chanser att höja det! 😉

  Hursomhelst – du skrev:
  ‘Det system som kommer att införas innehåller såväl planerade besök för dokumentgranskning och genomgång av stallar mm som besök på slumpvis utvalda gårdar i syfte att kontrollera den faktiska djurhållningen mellan de ”ordinarie” revisionerna.’

  Besök på slumpvis utvalda gårdar kan ske oanmält eller efter ett meddelande till grisproducenten, det framgår inte av det du skriver.
  Kan du intyga att oanmälda besök/inspektioner kommer vara en del i den nya kontrollen?
  Eller tvingas du medge att den nya kontrollen inte heller kommer inneböra inspektioner utan förvarning, dvs att grisproducenter fortfarande kommer kunna ordna till ev brister just inför ett besök, och därefter återgå till en annan standard på djurhållning/djurskydd (som kan vara bra eller dålig – men som utomstående aldrig kommer få vetskap om utan nya illegala intrång)?

  Jag noterade för övrigt i ett nyhetsbrev att efterfrågan på ekologisk julskinka nu är så hög och har ökat så mycket att sådan skinka redan är slut inför julen, och att affärer får sätta upp kunder på väntelista vad gäller vissa tillverkares (ekologiska) grisprodukter. Jag hoppas ni drar några slutsatser av det och styr över produktionen mer mot KRAV-märkt produktion. (Nej, EU-ekologiskt räcker inte, de reglerna kräver inte en tillräckligt bra djurhållning, men kan möjligen vara ett mellansteg under en kortare tid).

 8. 2009-12-02, 22:40 av Jen

  Eftersom certifieringssystemet kommer igång 2010,
  så antar jag att det inte är säkert att köpa julskinka från scan i år..?

 9. Grisar är kännande och tänkande varelser. Liksom alla djur (inkl. människan) med centralt nervsystem vill den inte dödas för att bli någons mat. Försöker man döda en gris kommer den kämpa för att få leva. Tänk på det i valet mellan ekologisk och vegetarisk julskinka.

 10. Förstår inte poängen med kontroller/inspektioner om de som ska granskas vet om i förväg när granskningen sker. Ett sådant kontrollsystem känns helt meningslöst, och att fortsätta hävda att det kommer nog som helst funktion (nu när bilder på hur verkligheten i svensk grisuppfödning kablats ut) känns oerhört cyniskt.

  Vill ni ha förtroende, så får ni lov att ordna med ett kontrollsystem värt namnet, dvs kontroller som görs oanmälda. Annars kommer grisar fortsätta vanvårdas på svenska gårdar, det känns ju helt uppenbart.

 11. Låt mig förtydliga vad jag menar är problemet med det förslag som lagts fram.

  Jag ser inte att vad ni kallar för tredjeparts-certifiering inbebriper någon tredjepart. Den som utför kontrollen kommer istället att befinna sig i en beroende-ställning av de som ska kontrolleras. Kanske har man också en personlig eller en så nära yrkesemässig relation sedan tidigare, att det blir ytterst svårt för dessa veterinärer att lägga fram den kritik som kan vara berättigad.

  Dessutom. Föreslagen ”tredjeparts-kontroll” ger inga möjlligheter till oanmälda inspektioner. För en slarvig eller olämplig grisfarmare är väldigt bekvämt att veta att vetrinärer kommer var femte vecka, eller hur – det möjliggör fyra veckors vanvård, följt av 1 veckas städning, sedan ”kontroll”, och så fyra nya veckor med bristande djuromsorg. Det är vad jag är rädd för, och jag är faktiskt rätt häpen över att ni inte ser samma risk – i all synnerhet efter de graverande bilder som släpptes förra veckan.

  1. Freddie:
   Jag tror att du missförstått vad tredjepartscertifieringen är för något. Det system som vi nu kommer att införa och låta oberoende revisorer följa upp ligger utöver andra kontroller. Länsstyrelsen kommer (förhoppningsvis) att göra sina kontroller och dessutom kommer de förskrivande veterinärerna att var femte vecka göra en bedömning av djurskydet på gården.
   Utöver dessa kontroller kommer en oberoende revisor, som inte på något annat vis samverkar med lantbrukaren, att följa upp att reglerna följs. Denne revisor är inte anställd av branchen eller av bönderna utan av ett separat, oberoende och ackrediterat certifieringsföretag. Hur han utför sitt arbete följs upp av Swedac som är den instans som har denna uppgift här i Sverige.

 12. Men sluta kalla certifieringen för något det klart uppenbarligen inte är! Den är inte oberoende, och utförs därmed inte av tredjepart.

 13. Vad oberoede och ”tredje part” är för något råder uppenbarligen så skilda meningar om att vi inte kommer att kunna mötas.

  Men att det nuvarande kontrollsystemet inte fungerar, det är iaf uppenbart i det bild- och filmmaterial som släpptes förra veckan.

  Det som brister i nuvarande system är tillsynen. Och vad ni inte säger rent ut är att de kontroller ni nu kommer att göra ”utöver” de redan obefinligta, inte heller kommer att göras oanmälda. De kommer att göras av ”vanliga” veterinärsbesök var 5e vecka.

  Revisorer i all ära, men de kommer heller inte göra några flygande inspektioner (eller?). De kommer att samla in dokumentation från vad jag förmodar blir summariskt/släpphänta inspektioner, och konstatera att det inte finns några brister (inte nu heller). Vilket jag förmodar är huvudsysftet med detta utökade men fortfarande tandlösa kontrollsystem.

  Mn fråga är fortfarande.. Varför vill ni inte ha oanmälda inspektioner/kontroller?? Varför är det så viktigt att kontroller/inspektioner görs efter överenskommelse och föranmälan?

 14. Olov! Du har nu kommenterat andra inlägg – mn inte visat kort vad gäller ifall inspektioner i det kommande systsmet ska ske (också) utan avisering i förväg.

  VET ni hur de kommande reglerna på den punkten ska se ut? (ja eller nej)
  Om ni vet hur reglerna kommer se ut: KOMMER det bli oviserade kontrollbesök?

  1. Claes T:
   Som jag sagt i tidigarde inlägg så kommer vi att gå ut och publicera reglerna samt deras tillämpning så snart vi säkerställt att de kommer att gälla för hela branchen. Jag kan inte göra mig till talesperson för de andra företagen utan måste invänta ett gemensamt möte som vi skall ha. Du får ge dig till tåls några dagar till.

 15. Spel för gallerier. Kontroller är tänkta att göras i samand med normala veterinärskontoller vart femte vecka. Och av samma veterinärer som ändå besöker anläggningarna. Någon annat alternatvit förslag finns inte.

  Så nej, det blir inga oanmälda inspektioner i framtiden heller.

  1. Karina:
   Om du tar dig tid och läser vad vi skrivit så skall du se att det vi arbetar med är något som kommer utöver de veterinärkontroller som skall ske var femte vecka. När det gäller exakt hur kontrollstandarden ser ut så kommer vi, som jag tidigare skrivit, att informera om så snart som möjligt.

 16. Det blir inga ytterligare oanmälda inspektioner, utöver de som redan idag inte görs. Det är jag säker på, och jag är säker på att också SCAN är fullt förvissade om att det är vad det hela kommer att mynna ut i.

  1. Cecilia:
   Jag tycker det är tråkigt att du drar förhastade slutsatser. Du kritiserar ett system du inte vet något om och borde nog vänta några dagar innan du dömmer ut det fullständigt.

Kommentera