Tema: En klimatsmart ko

kor

Betande nötkreatur är viktiga för Sverige!

Våra nötkreatur är bra till mycket. Utöver mjölk, kött och skinn ger nötkreaturen oss en lång rad andra nyttigheter som lätt glöms bort. Exempelvis binder det gräs som nötkreaturen betar kol. De betande djuren bidrar även till öppna kulturlandskap och bevarandet av biologisk mångfald. I Sverige finns ett krav på utevistelse för idisslare under sommarhalvåret. […]

Läs mer

SMAKBILDER_GRIS_KARRE__M_BEN_21909

Svenska Köttföretagen lanserar nytt system för ursprungskontroll av kött

Branschorganisationen Svenska Köttföretagen, vilka HKScan är delägare i,  satsar nu stora resurser på en ny metod för att förhindra fusk med köttets ursprungsmärkning. Med hjälp av analyser på olika varianter av några grundämnen, s.k. isotoper, kan köttets ursprung härledas. En pilotstudie med provtagning av kött i slakterier och på charkföretag har pågått det senaste året […]

Läs mer

rapporten nötkött och klimat

Svenskt Kött släpper rapport om nötkött & klimat

I samband med HKScans seminarium i Almedelen ”En klimatsmart framtid – så fixar vi biffen” släpper Svenskt Kött en rapport om nötkött och klimat. Rapporten innehåller information om svenska nötkreatur och deras påverkan på klimatet. – Nötkreaturen har gjorts till syndabock i klimatdebatten. Men det är stor skillnad på hur uppfödning ser ut i olika delar av världen. Jag […]

Läs mer

Direkt från Almedalen – ”En klimatsmart framtid – så fixar vi biffen”

Med inspel från såväl branschen som forskningen och politiken bjuder HKScan under Almedalsveckan in till seminarium kring en av de hetaste frågorna i svensk klimatdebatt – Svenska kor är nödvändiga för att kunna nå de svenska miljö- och klimatmålen. Samtidigt pågår ett långsiktigt strategiskt arbete för att reducera den totala klimatpåverkan i hela produktionskedjan från […]

Läs mer

Nils_Björid2

Den nya generationens bönder

Nils Björid är femte generationen lantbrukare på familjens gård i Jämtland och styrelseordförande för LRF Ungdomen. LRF Ungdomen är en organisation och ett nätverk för unga studerande, anställda och egna företagare inom jord, skog trädgård och landsbygdens miljö. Organisationen driver viktiga frågor för unga i LRF med huvudinriktning på företagsutveckling och opinionsbildning. Nils förklarar att […]

Läs mer